Ý nghĩa Sao Tử Vi ở Cung Tử Tức

0

Nội dung chính [Hiện]

Tử Vi nhập cung Tử Tức, Nhiều cuốn sách cổ xưa hoặc hiện đại về Tử Vi Đẩu Số đã thảo luận về các sao trong cung Tử Tức để từ đó suy ra số lượng con. Nhưng trên thực tế cũng giống như trường hợp ứng dụng trong cung Huynh Đệ, không thể suy đoán chính xác số lượng con cái từ các sao trong cung Tử Tức.

Chú ý: các quy tắc liên quan đè suy ra số con được liệt kê dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Có thể một ngày nào đó sẽ có người đưa ra quy tác suy luận chính xác. Tương tự như vậy, tất cả các quy tác trong các chương sau từ trạng thái của các sao khác nhau nhập vào cung Huynh Đệ hoặc cung Tử Tức có thể suy luận số lượng anh em hoặc con cái chỉ mang tính chất tham khảo, độc giả có thể tự mình kiểm chứng.

Đồng cung với sao Thiên Phủ nếu có thêm cát tinh người đó có 4-5 người con. Đồng cung với sao Tham Lang có 3 con; nếu gặp thêm tứ hung, Thiên Hình, Hóa Kị, có 1-2 con. Đồng cung với Thất Sát, gặp cát tinh có 3 con nếu không chỉ có 1-2 con. Đồng cung với Phá Quân, có 2 con gặp cát tinh có 3 con. Đồng cung với Xương, Khúc, Phù, Bật có 5 con. Đồng cung với tứ hung tinh có 2 con.

Nếu Tử Vi nhập cung Tử Tức thì người đó nên có con muộn mới tốt.

Tử Vi nhập cung Tử Tức thì con cái của người đó rất ưu tú nhưng tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh, tự ái cao. Có 3 trai 2 gái.

Nếu đồng cung với Thiên Phủ, nếu lại gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật người đó sẽ sinh quý tử, con cái dễ phát tài.

Nếu đồng cung với Tham Lang, gặp thêm tứ hung, Thiên Hình, Hóa Kị thì quan hệ nam nữ của người đó rất phức tạp.

Nếu đồng cung với Thiên Tướng khi đó Tử Vi đắc địa. Nếu gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì con cái của người đó sẽ có bước phát triển vượt bậc trong giới chính trị.

Nếu đồng cung với Thất Sát, Tử Vi ắt vượng. Chủ về cô độc, đặc biệt nếu gặp lục sát tinh thì không có người nối dõi, nếu có thì đứa con trai bất tài, bạo ngược, cường hoàng bại gia. Nếu đồng cung với Phá Quân, Tử Vi nhập miếu, mối quan hệ giữa người đó và cha mẹ sẽ xảy ra bất đồng ý kiến hoặc sẽ sinh ly.

Nếu hội chiếu cùng các sao Phá Quân, Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Không Kiếp thì con trai trưởng của người đó có hình khắc hoặc phá tướng hoặc đẻ thiếu tháng. Trong đó nếu đồng cung với Kình Dương cho dù con cái không bị hình khắc, phá tướng thì tình phụ tử cũng không bền chặt hoặc là cả đời không nhận được sự hiếu thuận của con cái.

Nếu Tử Vi và Phá Quân hoặc Tử Vi và Thiên Tướng nhập cung Tử Tức, nếu có tứ sát, hình, kị củng chiếu hoặc hợp thành “Hình kị giáp ấn cách” thì người đó và thuộc hạ, con cái, môn đệ bất hòa trong đó sẽ có một vài người nổi loạn làm phản. Nếu có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu người đó có thể sinh con trai, giỏi giang hơn đời trước nhưng lấy muộn thì tốt hơn.

Nếu Tử Vi miếu vượng, lại đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, Tà Phù, Hữu Bật, chủ quý, con cái khỏe mạnh hoạt bát, nhân hậu lương thiện, thông minh, trong các con có người làm nên đại sự, đời sống vợ chồng hạnh phúc xung mãn.

Nếu hội chiếu với Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Phủ, người đó có nhiều hơn 5 con, nếu nó đồng thời hội chiếu với các sao: Tứ Sát, Phá Quân, Thiên Hình thì sẽ bị sẩy thai nhiều hơn số con sinh ra. Nếu hội chiếu với Văn Xương, Văn Khúc, Hóa Khoa thì con của người này rất thông minh. Nếu hội chiếu với Tả Phù, Hữu Bật hoặc giáp cạnh, con cái của người đó rất trung thành, khi còn trẻ có năng lực, có thể tự giúp bản thân mình.

Ngoài phù, bật ra nếu hội chiếu với các sao cát tinh khác thì sẽ có lợi cho người đó khi còn trẻ, và mối quan hệ cá nhân của người đó không tốt. Nếu hội chiếu với Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Quyền sẽ có quý tử. Nếu hội chiếu với Lộc Tồn, Hóa Lộc thì người đó có con cái giàu có. Nếu hội chiếu với Thiên Mã thì người đó nó xa con cái. Nếu đồng cung với tứ hung thì con của họ thường sẽ do vợ lẽ sinh ra hoặc là trưởng nam cầu tự. Mối quan hệ cha con bất hòa.

Nếu Tử Vi nhập vào cung Tử Tức, tam phương tử chính hội hợp với các sao: Kình Dương, Đà La, Linh Tinh, Không, Kiếp thì người đó nên sinh con ở phòng bên cạnh hoặc ở nhà vợ hoặc có con cầu tự trước nếu không thì rất muộn mới có con. Nếu Tử Vi đơn độc nhập vào cung Tử Tức không có cát tinh hội chiếu hung tinh thì người đó cô độc.

Lưu ý: Tử Vi tại cung Tử Tức, thông thường sẽ đẻ con ngay lần đầu tiên mang thai. Tuy nhiên người hiện đại thích sử dụng các biện pháp tránh thai ngay sau khi quan hệ. Do vậy suy luận này có thể được đưa ra không chính xác. Trong cuốn sách đề cập tới tình hình con trai trưởng chẳng hạn như phá tướng, giỏi hơn đời trước, điều này cũng ảnh hưởng đến tính chính xác vì vậy trong xã hội hiện đại, thay vì suy luận con trai trưởng từ bản chất của các sao trong cung Tử Tức thì tốt hơn nên dùng để phán đoán bản chất của cấp dưới, học sinh, đồ đệ của người đó. Vì những người này không chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp tránh thai hiện đại.