Ý nghĩa Sao Tử Vi nhập Cung Thiên Di

0

Nội dung chính [Hiện]

Tử Vi nhập cung Thiên Di người đó khi ra ngoài sẽ được người khác tôn trọng. Nếu hội chiếu với Tả Phù, Hữu Bật thì người đó khi ra ngoài sẽ có quý nhân giúp đỡ. 

Nếu đồng cung với Thiên Phủ thì khi ra ngoài sẽ phú quý vinh hoa, khi ra ngoài mới phát tài, người đó sẽ do thay đổi vị trí công việc, di chuyển mà trở nên giàu có. Nếu đồng cung với Thiên Phủ lại có Không, Kị thì người đó ở ngoài sẽ hết thời. Bắt buộc phải có sự tụ hợp của cát tinh mới có thể phú quý song toàn.

Nếu đồng cung với Tham Lang người đó sẽ được quý nhân giúp đỡ thăng tiến. Nếu gia thêm sát tinh thì người đó phải lao lực kiếm tiền. Nếu đồng cung với Thiên Tướng, người này phải ra ngoài mới phát tài. Nếu không có sát tinh thì người đó đại cát đại lợi, phải ly hương mới kiếm được tiền, đi ra ngoài mới giàu có. Nếu đồng cung với Thất Sát, không có sát tinh là điềm lành, người này có thể thực hiện được ước vọng khi đi ra ngoài.

Nếu đồng cung với Phá Quân, đối cung có Thiên Tướng nhập Mệnh, cung Mệnh đều là cát tinh đây là điềm lành. Nếu người đó đi ra ngoài có thành có bạn hoặc sẽ có quý nhân giúp đỡ nhưng lại có tiểu nhân phá hoại hoặc sẽ có tiểu nhân đem lòng oán hận. Nếu đồng cung với Phù, Bật thì người đó khi ra ngoài sẽ có người lớn tuổi hoặc quý nhân giúp đỡ, đại cát đại lợi. Nếu đồng cung với lục sát tinh thì người đó khi ra ngoài không được bình yên.

Nếu đồng cung với Kình Dương, Đà La thì nhân duyên của người đó không tốt hoặc khi ra ngoài gặp nhiều rắc rối, tranh chấp. Nếu hội chiếu với Hỏa Tinh, Linh Tinh, Đại Hao, Thiên Hình, Không, Kiếp thì người này gặp nhiều thị phi khi ra ngoài sẽ phá sản hoặc bất an, không yên ổn. Nếu đồng cung với Lộc Tồn, người đó ra ngoài tuy có lợi nhưng cần phải đề phòng tiểu nhân lấn lướt.

Nếu có Lộc Tồn, Thiên Mã, Hóa Lộc hội chiếu thì người này khi ra ngoài mới có tiền. Khi Tử Vi nhập cung Thiên Di, nếu hợp với “Thất Sát triều đẩu cách” hoặc “Thất Sát ngưỡng đẩu cách” (tức là thất sát tại hai cung Thân, Dần thọ mệnh), điều đó không có nghĩa là khi ra ngoài hoặc khi di chuyển sẽ không có lợi mà cho dù Tử Vi đạt tới “bách quan triều củng”, chỉ là người đó nhiều thuộc hạ, nhưng anh ta vẫn nên phát triển tại quê hương chứ không nên ra đi ngoài.

Nếu cung Mệnh của một người lập tại hai cung Mão, Dậu thì trong cung đó không có chính tinh, mà Tử Vi và Tham Lang cùng nhập vào cung Thiên Di các cát tinh cùng hội chiếu, thì người này khi ra ngoài hoặc đi đâu đều có lợi.