Sao Thiên Cơ nhập cung Huynh Đệ

0

Nội dung chính [Hiện]

Thông thường mà nói Thiên Cơ nhập cung Huynh Đệ, người này sẽ trong hoàn cảnh anh em xa cách, ít anh em hoặc không có. Nếu Thiên Cơ nhập miếu người đó có 2 anh em. Nếu có Cự Môn, Thiên Lương hoặc Thái Âm hộ chiếu người đó cũng có 2 anh em. Nếu Thiên Cơ lạc hãm, tức giữa các anh em ý kiến bất hòa. Nếu gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình, Thiên Mã giữa anh em sẽ khắc nhau, sẽ phân ly.

Nếu đồng cung với Thiên Lương tại hai cung Thìn, Tuất hoặc hai cung Sửu, Mùi đối nhau (tức Thiên Cơ, Thiên Lương nhập vào hai cung Sửu, Mùi khác nhau), trong số anh chị em của người đó có người sảy thai hoặc đẻ non. Anh chị em của người này cũng dễ chia lìa. Chú ý: bạn cũng có thể sử dụng quy tắc này để suy đoán mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn học, dễ mất liên lạc hoặc dễ thay đổi bạn bè. Nếu đồng cung với Thiên Lương, lại có Thiên Hình đồng cung thì người này dễ xảy ra tranh chấp.

Nếu đồng cung với Cự Môn, trong cung lại có Hóa Kỵ thì người này dễ xảy ra nhiều tranh chấp trong lời ăn tiếng nói. Nếu đồng cung với Thái Âm, mà tam phương tứ chính gặp Lộc Tồn, lại có Thiên Vu đồng cung, anh chị em của người này sẽ có tranh chấp tài sản thừa kế. Quy tắc của ông Vương Dình Chi là: “Cơ Nguyệt không nên gặp Lộc Vư”.

Nếu trong cung Huynh Đệ có Thiên Cơ Hóa Kỵ, mà hội chiếu Tả Phù, Hữu Bật người này dễ có anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cần phải đồng thời đối chiếu với cung Phụ Mẫu để suy đoán. Nếu đồng cung với Lộc Tồn, lẽ đương nhiên giữa anh em hòa thuận, có thể được anh em giúp đỡ về mặt vật chất, hoặc anh em có thế lực. Nếu đồng cung với lục cát tinh, có thể được anh chị em giúp đỡ. 

Chú ý: ứng dụng trên thực tế chứng minh, căn cứ vào các sao trong cung Huynh Đệ, chỉ ứng nghiệm với tình cảm giữa anh chị em hoặc tình hình tương trợ, khó có thể ước tính đầy đủ số lượng anh chị em. Nhưng vì mục đích hoàn chỉnh của cuốn sách này, các luận đoán có liên quan tới việc suy đoán số lượng anh chị em vẫn được đưa ra, độc giả có thể tự mình nghiệm chứng. Nhưng nếu Thiên Cơ nhập cung Huynh Đệ, cách đoán số lượng anh em ít tương đối ứng nghiệm.

Nếu Thiên Cơ miếu vượng, tức người đó có hai anh em, có thể được giúp đỡ, trong đó có người cao quý. Nếu lạc hãm, sẽ chỉ có một người, mà anh em bất hòa, dù không có gì. Nhưng khi gặp khó khăn cần giúp đỡ, vẫn có được sự giúp đỡ của anh em. Nếu đồng cung với Thái Âm, bạn sẽ có 2 hoặc 3 anh em, sẽ có được sự khích lệ tinh thần. Nếu gặp sát tinh chỉ có 1 người.

Nếu đồng cung với Cự Môn, mà miếu vượng, người này có 3 anh em, mặc dù có thể nhận được sự giúp đỡ về vật chất từ các anh em của mình nhưng anh em trong nhà không đồng lòng, không hợp tác.

Nếu gặp sát tinh chỉ có 1 hoặc 2 anh em. Nếu đồng cung với Thiên Lương, người này có 2 anh em, có thể nhận được sự giúp đỡ từ anh chị em mình, chủ yếu là sự động viên tinh thần. Nếu gặp sát tỉnh, chỉ có 1 người. Nếu đồng cung với sát tinh thì chỉ có 1 anh em, không hòa thuận, khắc hại nhau. Trong một vài tình huống anh trai thay mặt cha, chị gái thay mặt để chăm sóc các em.