Các Nhóm Sao Trong Khoa Tử Vi

0

Nội dung chính [Hiện]

Việc phân chia các nhóm sao theo tính chất và ý nghĩa, giúp người luận nhanh chóng nhận định và đánh giá một lá số Tử vi, đặc biệt trong phép đánh giá và dự đoán Vận Hạn. Các sao ở Mệnh (tiềm năng) rất cần các sao cùng nhóm hoặc các sao tương tác phù hợp để kích hoạt. Đó là nguyên nhân cùng một cách cục tại Mệnh những sẽ có nhiều kết quả khác nhau trong suốt vận trình cuộc đời, còn là nguyên nhân tạo ra các số phận khác nhau với các trường hợp có cùng chung một lá số Tử vi.

Tử vi Đẩu số Thực nghiệm tổng hợp được trên 60 Nhóm sao. Trong phạm vi của chủ đề này, Người viết giới thiệu tới Quý vị một số Nhóm sao quan trọng sau đây:

Nhóm sao "Quý tinh": tập hợp các sao hỗ trợ cho công danh, địa vị, còn phản ánh điều kiện, mức độ sang hèn, khả năng vượt trội. Nhóm này gồm các sao: TAM THAI, BÁT TỌA, THAI PHỤ, PHONG CÁO, THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, HÓA QUYỀN, THANH LONG.

Nhóm sao "Văn tinh": tập hợp các sao chủ văn học, kiến thức, tri thức, kinh nghiệm, trình độ, học vấn và hiểu biết,… Văn tinh gồm các sao: VĂN XƯƠNG, VĂN KHÚC, THAI PHỤ, PHONG CÁO, HÓA KHOA, TẤU THƯ, TẢ PHỤ, LƯU NIÊN VĂN TINH, TRIỆT;

Nhóm sao "Giáo dục đào tạo": tập hợp các sao liên quan đến ngành giáo dục, còn chủ về chuyên môn, hiểu biết, khoa bảng, lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghề nghiệp,… Nhóm này gồm các sao: TUẦN, TRIỆT, ĐÀO HOA, KÌNH DƯƠNG, ĐÀ LA, XƯƠNG KHÚC, KHÔI VIỆT,  HÓA KHOA, THAI PHỤ, PHONG CÁO, HÓA KỴ, HỎA TINH, LINH TINH, TẢ PHỤ.

Nhóm sao "Trợ giúp giúp đỡ": tập hợp các sao chủ về về phù trợ, giúp đỡ,… Nhóm này gồm các sao sau đây: TẢ PHÙ và HỮU BẬT, ĐẨU QUÂN, THIÊN TƯỚNG, TƯỚNG QUÂN, QUAN PHÙ, LONG TRÌ, TỬ PHÙ, TRỰC PHÙ, BỆNH PHÙ, ĐƯỜNG PHÙ, ÂN QUANG, THIÊN QUÝ, THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, THIÊN QUAN, THIÊN PHÚC.

Nhóm sao "Tình cảm": tập hợp các sao liên quan đến tình cảm nói chung đặc biệt tình cảm nam nữ, hôn nhân, gia đạo. Nhóm này gồm các sao: THIÊN TƯỚNG, LỘC TỒN, TƯỚNG QUÂN, PHỤC BINH, ÂN QUANG, THIÊN QUÝ, QUỐC ẤN, PHƯỢNG CÁC, TUẦN.

Nhóm sao chủ "May mắn": tập hợp các sao mang hàm ý may mắn, điểm lành,… chủ sự tốt lành, hanh thông,… Nhóm này gồm các sao: THIÊN LƯƠNG, THIÊN ĐỒNG, THIÊN TƯỚNG, THAM LANG, LIÊM TRINH, THIÊN QUAN, THIÊN PHÚC, THANH LONG, ÂN QUANG, THIÊN QUÝ.

Nhóm sao "Phúc tinh": tập hợp các sao chủ về Phúc, việc Phúc,… Nhóm này gồm các sao: THIÊN ĐỒNG, ÂN QUANG, THIÊN QUÝ, THIÊN QUAN, THIÊN PHÚC, THIÊN GIẢI, ĐỊA GIẢI, GIẢI THẦN.

Nhóm sao "Thiện tinh": tập hợp các sao chủ về Thiện, thiện lương, hiền hòa, đức độ, đức hạnh, phẩm hạnh,… Nhóm này gồm các sao: THIÊN ĐỒNG, THIÊN LƯƠNG, THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG, TỬ VI, PHÚC ĐỨC, LONG ĐỨC, THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC, THIÊN QUAN, THIÊN PHÚC, PHỤC BINH, THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, TUẦN;

Nhóm sao "Hỷ tinh": tập hợp các sao chủ niềm vui, đắc ý,… Nhóm này gồm các sao: THIÊN HỈ, HỶ THẦN, LONG TRÌ, PHƯỢNG CÁC;

Nhóm sao chủ "Xinh đẹp": tập hợp các sao có ảnh hưởng đến dáng vẻ, hình ảnh, nét mặt, điệu bộ,… Nhóm này gồm các sao: ĐÀO HOA, HỒNG LOAN, THIÊN HỶ, HOA CÁI, LONG TRÌ, PHƯỢNG CÁC, VĂN XƯƠNG, THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, TỬ VI, THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG, THAM LANG, THẤT SÁT, THIÊN CƠ, THIÊN LƯƠNG, THÁI ÂM, THÁI DƯƠNG;

Nhóm sao chủ "Quan trọng": tập hợp các sao có khả năng làm tăng tính chất (cả xấu và tốt) cho sao đi cùng. Nhóm này gồm các sao: TUẦN, KHÔI VIỆT, ĐẠI HAO, HỒNG LOAN, THÁI TUẾ, HÓA KHOA, QUỐC ẤN, ĐƯỜNG PHÙ.

Nhóm sao "Điều chỉnh định hướng": tập hợp các sao có khả năng làm thay đổi tính chất của sao bất lợi; định hướng các sao bất lợi theo hướng tích cực. Nhóm này gồm các sao: TUẦN, TRIỆT, PHÚC ĐỨC, LONG ĐỨC, THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC, THIÊN QUAN, THIÊN PHÚC, ÂN QUANG, THIÊN QUÝ, HÓA KHOA, PHƯỢNG CÁC, GIẢI THẦN, THIÊN GIẢI, ĐỊA GIẢI, THIÊN ĐỒNG, THIÊN LƯƠNG.

Nhóm sao "Lãnh đạo": tập hợp các sao có khả năng cầm đầu, đứng đầu, lãnh đạo,… Nhóm này gồm các sao: TỬ VI, PHÁ QUÂN, THẤT SÁT, CỰ MÔN, THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG, THIÊN LƯƠNG, THÁI DƯƠNG, THÁI TUẾ, THIÊN KHÔI, ĐẠI HAO.

Nhóm sao chủ "Khéo giỏi": tập hợp các sao chủ về khéo, giỏi,… Nhóm này gồm các sao: TỬ VI, VŨ KHÚC, THIÊN LƯƠNG, THIÊN CƠ, THIÊN PHỦ, THAM LANG, CỰ MÔN, HÓA KHOA, HÓA QUYỀN, HỎA TINH, LINH TINH, HÓA LỘC, ĐÀO HOA, HỒNG LOAN, THIÊN HỈ, HOA CÁI, THIẾU DƯƠNG, THIẾU ÂM, QUAN PHÙ, TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH, THIÊN MÃ, PHƯỢNG CÁC, TƯỚNG QUÂN, ĐẨU QUÂN, TẤU THƯ, ĐƯỜNG PHÙ, THANH LONG, HỶ THẦN, THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, THIÊN TRÙ, TUẦN, TRIỆT.

Nhóm sao chủ "Tài lộc": tập hợp các sao liên quan đến tài sản, tài chính, tài lộc, lương tiền,… Nhóm này gồm các sao: VŨ KHÚC, THIÊN PHỦ, THAM LANG, THIÊN LƯƠNG, THÁI ÂM, HÓA LỘC, LỘC TỒN.

Nhóm sao chủ "Tiết kiệm": tập hợp các sao liên quan đến việc dành dụm, tích trữ, quản lý, quán xuyến, chi tiêu tài sản, tiền bạc,… Nhóm này gồm các sao: LỘC TỒN, TƯỚNG QUÂN, BỆNH PHÙ, CÔ QUẢ, HÓA KỴ, ĐẨU QUÂN, LƯU HÀ.

Nhóm sao chủ "Bất ngờ": tập hợp các sao chủ bất ngờ, không ngờ. Nhóm này gồm các sao: CỰ MÔN, THẤT SÁT, ĐỊA KHÔNG, THIÊN KHÔNG, HỎA TINH, LINH TINH, PHI LIÊM, LƯU HÀ, ĐẨU QUÂN, ĐƯỜNG PHÙ, CÔ QUẢ, BỆNH PHÙ, THIÊN VIỆT, THIÊN KHÔI.

Nhóm sao "Dị thiện dị ác": tập hợp các sao có khả năng làm tăng, phát sinh ảnh hưởng của sao tốt và sao xấu khi đi cùng. Nhóm này gồm các sao: THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, HỎA TINH, LINH TINH, CÔ THẦN, QUẢ TÚ, THIÊN KHÔNG, ĐÀO HOA, KIẾP SÁT, LƯU HÀ, TANG MÔN, TUẾ PHÁ, ĐIẾU KHÁCH, THIÊN KHỐC, THIÊN HƯ, THAI PHỤ, PHONG CÁO, THIÊN HÌNH, THIÊN DIÊU, THIÊN Y, KÌNH DƯƠNG, ĐÀ LA, ĐƯỜNG PHÙ, PHỤC BINH, PHI LIÊM, Song Hao.

Nhóm sao "Sát tinh": tập hợp các sao chủ về Tai, Họa, Hoạn, Nạn. Nhóm này gồm các sao: ĐỊA KHÔNG, ĐỊA KIẾP, HỎA TINH, LINH TINH. Thực tế HỎA TINH, LINH TINH không hẳn là Sát tinh. HỎA TINH, LINH TINH chỉ có xu hướng bất lợi (xếp vào Sát tinh) khi đi với  bộ ĐỊA KHÔNG, ĐỊA KIẾP. Cũng giống với KÌNH DƯƠNG, ĐÀ LA chỉ độc khi đi với ĐỊA KHÔNG, ĐỊA KIẾP.

Nhóm sao "Hung tinh": gồm các sao THẤT SÁT, PHÁ QUÂN, THAM LANG, TANG MÔN, BẠCH HỔ, ĐIẾU KHÁCH, PHỤC BINH.

Nhóm sao "Bại tinh": tập hợp các các sao chủ về hư, bại. Nhóm này gồm các sao: THIÊN KHỐC, THIÊN HƯ, ĐẠI HAO, TIỂU HAO, TANG MÔN, BẠCH HỔ.

Nhóm sao "Ám tinh": tập hợp các sao chủ cản trở, nghi kỵ, mê muội, mù quáng. Nhóm này gồm các sao: HÓA KỴ, THIÊN DIÊU, ĐÀ LA.

Nhóm sao chủ "Sai lầm tội lỗi": tập hợp các sao có xu hướng sai trái, lầm lẫn (cả cố tình hay vô tình). Nhóm này gồm các sao: THẤT SÁT, PHI LIÊM, LƯU HÀ, PHỤC BINH, ĐƯỜNG PHÙ, CÔ THẦN, TANG MÔN, BỆNH PHÙ, TIỂU HAO, PHÁ TOÁI, KIẾP SÁT, ĐỊA KHÔNG, THIÊN KHÔNG, THIÊN DIÊU, ĐÀ LA, HÓA KỴ, TUẦN, TRIỆT.

Nhóm sao "Hình tinh": tập hợp các sao chủ hình khắc, bắt bẻ. Nhóm này gồm các sao: ĐẨU QUÂN, KIẾP SÁT, PHÁ TOÁI, CÔ THẦN, QUẢ TÚ, HÓA KỴ, LƯU HÀ, BỆNH PHÙ, THIÊN HÌNH, THAI PHỤ, PHONG CÁO, HỎA TINH, LINH TINH, TRIỆT.

Nhóm sao "Thị phi tinh": tập hợp các sao có ảnh hưởng xấu đến tính cách, gây bất lợi cho giao tiếp, giao lưu,… gia đình và các mối quan hệ xã hội. Nhóm này gồm các sao: CỰ MÔN, THIÊN CƠ, THIÊN PHỦ, HÓA KỴ, THÁI TUẾ, BẠCH HỔ, QUAN PHÙ, THIÊN HƯ, TUẾ PHÁ, ĐIẾU KHÁCH, TỬ PHÙ, TRỰC PHÙ, THIÊN HÌNH, ĐẨU QUÂN, PHÁ TOÁI, KIẾP SÁT, LƯU HÀ, BỆNH PHÙ, LỘC TỒN, BÁC SỸ, TƯỚNG QUÂN, PHI LIÊM, TẤU THƯ, TRIỆT, THAI PHỤ, PHONG CÁO, ĐÀ LA, KÌNH DƯƠNG, ĐƯỜNG PHÙ, HỒNG LOAN, ĐỊA VÕNG, THANH LONG, ĐÀO HOA, CÔ THẦN, QUẢ TÚ.

Nhóm sao "Cô độc tinh": tập hợp các sao gây ảnh hưởng đến tính cách, các mối quan hệ, tình cảm và gia đạo. Nhóm này gồm các sao: VŨ KHÚC, THẤT SÁT, CỰ MÔN, LINH TINH, CÔ THẦN, QUẢ TÚ, THIÊN HÌNH, HÓA KỴ, ĐẨU QUÂN, LỘC TỒN, BÁC SỸ, BỆNH PHÙ, TANG MÔN, THIÊN KHỐC, THIÊN HƯ, TUẾ PHÁ, PHÁ TOÁI, KIẾP SÁT, TRIỆT.

Nhóm sao chủ "Hiếm muộn": gồm các sao VŨ KHÚC, THẤT SÁT, LINH TINH, THIÊN KHÔI, CÔ THẦN, QUẢ TÚ, ĐẨU QUÂN, ĐÀ LA, TIỂU HAO.

Nhóm sao "Kỹ tính chặt chẽ": tập hợp các sao có ảnh hưởng đến tính cách. Nhóm này giống với nhóm Hình tinh và Thị phi tinh. Gồm các sao sau: HÓA KỴ, CÔ THẦN, QUẢ TÚ, LỘC TỒN, TƯỚNG QUÂN, BỆNH PHÙ, ĐẨU QUÂN, PHÁ TOÁI, KIẾP SÁT, ĐÀO HOA, THÁI TUẾ, QUAN PHÙ, TỬ PHÙ, TRỰC PHÙ.

Nhóm sao chủ "Lựa chọn": gồm các sao THIÊN TƯỚNG, TƯỚNG QUÂN, PHỤC BINH, ĐÀO HOA, ĐẨU QUÂN.

Nhóm sao chủ "Cho tặng": tập hợp các sao mang ý nghĩa giúp đỡ về mặt tài sản, hiện vật. Nhóm này gồm các sao: HOA CÁI, PHƯỢNG CÁC, PHONG CÁO, ÂN QUANG, ĐẨU QUÂN, PHI LIÊM, PHỤC BINH, TƯỚNG QUÂN.

Nhóm sao chủ "Thay đổi": tập hợp các sao chủ về thay đổi, biến động. Nhóm này gồm các sao: PHÁ QUÂN, THIÊN CƠ, THIÊN ĐỒNG, Song Hao, TRIỆT,  PHI LIÊM, PHỤC BINH.

Nhóm sao chủ "Chuyển động": tập hợp các sao có ảnh hưởng đến việc đi lại, di chuyển. Nhóm này gồm các sao: VŨ KHÚC, THAM LANG, THIÊN CƠ, THIÊN ĐỒNG, CỰ MÔN, LƯU HÀ, THIÊN MÃ, ĐIẾU KHÁCH, THANH LONG, PHI LIÊM, PHỤC BINH.

Nhóm sao "Thọ tinh": tập hợp các sao có ảnh hưởng đến thọ yểu. Nhóm này gồm các sao: THIÊN LƯƠNG, THIÊN PHỦ, THÁI TUẾ, TẢ PHÙ, CÁO PHỤ, CÔ QUẢ.

Nhóm sao "Ly tán": gồm các sao: VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN, CỰ MÔN, TRIỆT, PHI LIÊM.

Nhóm sao "Quan sự": tập hợp các sao chủ công đường, hình luật,… Nhóm này gồm các sao:  QUAN PHÙ, QUAN PHỦ, ĐƯỜNG PHÙ, QUỐC ẤN, ĐÀ LA, THÁI TUẾ, TANG MÔN, THIÊN HÌNH, TẤU THƯ, PHONG CÁO, CỰ MÔN.

Tứ lộc: gồm các sao: LỘC TỒN, HÓA LỘC, THIÊN TRÙ, LƯU NIÊN VĂN TINH;

Tứ vinh: gồm 02 bộ như sau: ÂN QUANG, THIÊN QUÝ, THAI PHỤ, PHONG CÁO hoặc ÂN QUANG, THIÊN QUÝ, TAM THAI, BÁT TỌA;

Văn phòng tứ bảo: có lợi về văn cách, viết lách, khi có đủ các sao sau: KÌNH DƯƠNG, ĐÀ LA, VĂN XƯƠNG, VĂN KHÚC, Song HAO, TẤU THƯ;

......

Lưu ý chung

Các nhóm sao cần được xem xét và phối hợp với nhau trên lá số thực tế. Một cung số có thể có nhiều sao thuộc nhóm khác nhau và một sao có thể thuộc nhiều nhóm sao. Các sao thuộc nhóm bất lợi chưa hẳn đã xấu nếu đi một mình hoặc không có các sao thuộc nhóm bất lợi khác tương tác. Cụ thể:

Nếu các sao thuộc nhóm sao bất lợi nhưng không phải là Sát tinh và không hình thành các bộ sao xấu, lại đi cùng các sao thuộc nhóm sao tốt thì cần hiểu theo ý nghĩa tốt. Trường hợp hình thành các bộ sao bất lợi lại có các bộ sao tốt thì hiểu theo cả hai nghĩa nhưng cần phân tách độc lập.   

Trong nhóm Thị phi tinh, ba sao THÁI TUẾ, QUAN PHÙ, BẠCH HỔ chỉ có xu hướng không tốt khi đóng tại các cung Dương lại có thêm các sao thuộc nhóm Thị phi tinh, Hình tinh, Ám tinh khác đi cùng đặc biệt là ĐÀ LA, KÌNH DƯƠNG, HÓA KỴ, THIÊN HÌNH. Trường hợp không có các sao thuộc nhóm bất lợi đi kèm lại được các sao thuộc nhóm Quý tinh, Văn tinh vẫn được xem là hay. Trường hợp THÁI TUẾ, QUAN PHÙ, BẠCH HỔ đóng tại các cung Âm nếu không có thêm các sao thuộc nhóm Ám tinh và Hình tinh, Thị phi tinh thì không xét tới. Có thêm các nhóm sao tốt đẹp hỗ trợ càng giá trị. Tương tự với THÁI TUẾ ở nhóm Quan sự cũng xem xét như vậy.

Trong nhóm Sát tinh, bộ HỎA TINH, LINH TINH có thể phù hợp với một số Chính tinh như TỬ VI, THAM LANG với điều kiện không có thêm ĐỊA KHÔNG, ĐỊA KIẾP, THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT.

Nhóm “Dị thiện dị ác” là nhóm sao có thể làm tăng giá trị cho những cách cục tốt những cũng làm tăng nguy cơ cho các cách cục bất lợi. Trong đó, đặc biệt lưu ý tới bộ KHÔI VIỆT. Bộ KHÔI VIỆT mang hàm ý phát sinh và bộc phát lớn nên rất kỵ đi với nhóm Sát tinh, TUẾ HƯ, Bệnh lý. Với bộ HỎA LINH, KHÔI kỵ HỎA, VIỆT kỵ LINH;

Một số sao thuộc các nhóm bất lợi như PHI LIÊM, CÔ QUẢ, LƯU HÀ, KIẾP SÁT, PHỤC BINH,… nếu không có thêm các sao bất lợi khác đi kèm lại được nhiều sao thuộc nhóm “Văn tinh”, “Quý tinh”, “Trợ giúp, giúp đỡ” đi cùng thì được xem là hay;

Bộ KỴ HÌNH là bộ sao gây ảnh hưởng xấu tới nhiều cách cục. Nhưng nếu xét độc lập từng sao thì chưa hẳn đã xấu. Ngược lại còn có ảnh hưởng tốt. Cụ thể, HÓA KỴ nếu không có HÌNH hoặc ngược lại có thể hợp với nhóm “Khéo, giỏi”, làm tăng giá trị cho nhóm sao này. Đặc biệt các chính tinh TỬ VI, VŨ KHÚC, CƠ LƯƠNG. Trường hợp có cả bộ KỴ HÌNH, cần đi với VŨ KHÚC và trong tam hợp TỒN TƯỚNG ẤN thì không lo ảnh hưởng xấu từ bộ KỴ HÌNH đem lại;

Bộ XƯƠNG KHÚC thuộc nhóm “Văn tinh”, bộ KHÔI VIỆT thuộc “Quý tinh” nhưng lại không tốt khi đóng tại Ách cung;

Tác Giả: Phạm Xuân Khiêm