Ý nghĩa Sao Tử Vi ở cung Huynh Đệ

0

Nội dung chính [Hiện]

Trong một số sách Tử Vi Đẩu Số từ cổ đại đến hiện đại nói rằng, cung Huynh Đệ có thể được sử dụng để xem có bao nhiêu anh chị em trong nhà.

Ví dụ: nếu cùng với sao Thiên Phủ đồng cung thì có 3 anh em, nếu lại có thêm Phù, Bật, Xương, Khúc thì có thể tới 3 hoặc 5 anh em; nếu đồng cung với sao Thiên Tướng thì có 3-4 người, nếu có lục sát thì chỉ có 2 anh em...Kết quả trên thực tế áp dụng chưa thể chứng thực kết luận trên, nhất là tác động của chính sách kế hoạch hóa gia đình trong xã hội hiện nay suy ra số lượng anh chị em cụ thể thường không chính xác. (Lưu ý: nhưng với tư cách tài liệu tham khảo, cuốn sách này vẫn liệt kê các quy tắc liên quan để cùng tham khảo.)

Kinh nghiệm thực tế của tác giả là: cung Huynh Đệ chủ yếu dùng để xem mối quan hệ giữa người đó với anh chị em của mình. Hơn nữa anh chị em ở đây không chỉ là anh chị em máu mủ huyết thống theo nghĩa hẹp, mà rộng ra còn bao gồm cả những người bạn tốt, đồng nghiệp... Khi suy đoán năm đại hạn, nếu xem xét kỹ các sao hạn trong cung Huynh Đệ thì sẽ giúp suy đoán chi tiết hơn về vận số công danh sự nghiệp của người đó.

Cung Huynh Đệ cũng có thể dùng để suy đoán ra đồng nghiệp, bạn học của một người. Nếu có sao Tử Vi mà lại hội với cát tinh, nghĩa là người đó có thể thay đổi bạn bè đồng nghiệp của mình tuy nhiên bản thân chỉ nên làm ở vị trí trợ lý để mối quan hệ giữa hai bên trở nên hòa hảo. Đặc biệt là khi gặp cả sao tốt và sao xấu lại càng phải cẩn thận hơn để xử lý các mối quan hệ.

Nếu sức mạnh của cát tinh không đủ nhưng sức mạnh của Sát, Kị, Hình, Hao ngược lại rất mạnh thì chủ nhân sẽ bị đồng nghiệp khống chế, thậm chí đến thuộc hạ của mình cũng có khả năng không phục không tuân theo lệnh mình. 

Tử Vi nhập cung Huynh Đệ, nếu người đó là con trưởng trong nhà thì rất có lòng tự trọng, nếu không phải thì người đó có xu hướng dựa dẫm vào anh chị em, đồng thời cũng có được sự giúp đỡ của anh chị em. Anh trai cả của người đó sẽ rất thông minh, tự tin, tự trọng rất cao. Tử Vi độc tọa cung Huynh Đệ thì chủ về cô độc, nếu có cát tinh đồng cung hoặc hợp chiếu, thì có thể dựa vào anh cả của mình. Sao Tử Vi trong cung Huynh Đệ, thì anh em thân cận của người đó rất cao quý, sẽ có anh cả là người tin cậy hoặc là người hào phóng giàu có.

Nếu đồng cung hoặc hội chiếu với sao Thiên Phủ thì người đó có 3 anh em. Có thể nhờ anh chị em giúp đỡ. Đối với tình cảm thân tình anh em dư sức để giúp đỡ. Nếu đồng cung với sao Tham Lang, thì có 3 anh em nhưng nếu gặp Sát, Kị thì chỉ có 2 anh em mà thôi. Trong số anh chị em sẽ có người kết hôn muộn hoặc không kết hôn. Nếu đồng cung với sao Thiên Tướng, chủ nhân sẽ có 3-4 anh em. Có thể nhận được sự giúp đỡ từ anh em, tình cảm lại chân thành, trong số anh em có ai khó khăn cũng có thể giúp đỡ.

Nếu đồng cung với sao Thất Sát sẽ chỉ có 2 anh em, gặp Sát, Kị thì chỉ có 1 người. Anh em bất hòa hoặc tuy hòa thuận mà không đồng tâm, thích ra lệnh hoặc lợi dụng anh em, dễ gây hại đối với anh em, không có sự giúp đỡ thiết thực.

Nếu gặp sao Thất Sát, Dương, Đà, Hỏa, Linh số anh chị em trong nhà nếu là số chẵn thì không khắc, ngược lại thì sẽ khắc.

Tử Vi gặp Phá Quân thì người này có khả năng sẽ có anh chị em cùng cha khác mẹ, nhưng nếu tổ hợp “Tử Tướng” đối Phá Quân thì lúc này người đó sẽ có anh em sinh đôi. Tin Nếu đồng cung hoặc hội chiếu với sao Phá Quân, thì giữa anh em sẽ có khoảng cách hoặc phân tán chia lìa. Người này có 3 anh em hoặc có anh em cùng cha khác mẹ.

Nếu có anh chị em cùng cha khác mẹ thì giữa anh em có khắc hại lẫn nhau. Anh em có sở thích chí hướng và tham vọng khác nhau. Vì các nguyên nhân xích mích do rượu chè, lợi ích... mà anh em cùng cha khác mẹ hoặc giữa anh em ruột thịt với nhau sinh ra mâu thuẫn.

Nếu đồng cung với Tả Phù, Hữu Bật thì người đó có 5 anh em trở lên. Nếu đồng cung với lục cát tinh, tình cảm giữa anh chị em hòa thuận tốt lành.

Nếu có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Không, Kiếp, Thiên Hình đồng cung hoặc hội chiếu thì anh chị em của người đó có thể chịu hình phạt hoặc nợ nần, hoặc trong các anh em có sự thất bại đổ vỡ.

Nếu đồng cung với lục sát tinh hoặc lục sát tinh hội chiếu, chủ về cô độc, cho dù có anh em thì cũng không hòa thuận thậm chí còn hại người. Đặc biệt là đồng cung với các sao: Dương, Đà, Hỏa, Linh đa phần anh em ghét sự nghèo khổ thích sự giàu sang phú quý.

Nếu đồng cung với Lộc Tồn người đó có thể có được sự giúp đỡ về vật chất từ anh em.

Nếu có Thiên Mã củng chiếu, thì anh em của người đó sẽ đường ai nấy đi.