Sao Tử Vi nhập cung quan lộc

0

Nội dung chính [Hiện]

Tử vi nhập cung Quan Lộc nên được suy luận từ hai góc độ: Thứ nhất, nếu có nhiều hung tinh cùng lúc hội chiếu, thì người này làm việc độc lập hoặc làm nghề tự do hoặc làm chủ một bộ phận nào đó.

Nếu bạn làm chính trị thì không có lợi. Đặc biệt là trong xã hội hiện đại gặp sát tỉnh thì nên làm kinh doanh hơn làm chính trị. Thứ hai, nếu có Khoa, Văn, Không cùng đồng cung, thì dù không gặp sát tinh cũng không nên làm chính trị nếu không sẽ gây thì chuốc oán. Lý tưởng nhất là công việc tự do hoặc chuyên về một lĩnh vực nào đó. 

Nếu Tử Vi miếu vượng, thì người đó sẽ trở thành người lãnh đạo cấp c nhất của một tầng lớp nào đó. Nếu động cung hoặc củng chiếu với lục cát tinh thì sự nghiệp của người này tăng tiến, đứng đầu, trung niên phát đạt. Tử Vi nhập cung Quan Lộc thì người này có sự độc lập trong công việc vì vậy dễ phát triển thành một người tự lập trong một phương diện nào đó. Tuy nhiên tự lập không có nghĩa là người đó sẽ có sự nghiệp thành đạt, mà phải căn cứ vào vận hội tốt hay xấu của các sao để quyết định.

Phần này Tử Vi nhập cung Quan Lộc, không quá sợ hãi khi gặp tứ sát bởi vì khi gặp tử sát không chỉ khiến người đó cạnh tranh và bận rộn, đây là tình huống thường gặp trong xã hội hiện đại, nó không hẳn là điều xấu. Nếu tứ sát hoặc qua , nhiều tam sát cùng chiếu, mà lại có Hình, Kị, Hao thì người này đã trải thất bại trong cuộc đời. Đặc biệt là Tử Vi, Phá Quân cùng nhập vào cung Quan Lộc hoặc Tử Vi, Thiên Tướng cùng nhập vào cung Quan Lộc, lúc này sự chủ quan của người đó tạo nên sự thất bại cho nên sự nghiệp thất bại bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khách quan. Đặc biệt là Tử Vi và Thiên Tướng cùng nhập cung Quan Lộc người này không nên làm chính trị và dễ bị áp lực.

Tử Vi nhập cung Quan Lộc, nếu nhập miếu và không có sát tinh, lại đồng cung hoặc hội chiếu với các sao Thiên Phủ, Tả Phù, Hữu Bật, Tam Đài, Bát Tọa, Thiên Quý, Thiên Việt thì người này sẽ đứng đầu, là trụ cột của đất nước, nổi tiếng uy quyền. Nếu đồng cung với Thiên Phủ, thì sự nghiệp của người đó xuất sắc, thu nhập cao, địa vị cao, vừa có tiền vừa có chức.

Nếu đồng cung với Tham Lang, người này văn võ song toàn, có quyền lực lớn. Nếu có thêm Hỏa, Linh thì nên làm việc liên quan đến võ. Đà Nếu đồng cung với Thiên Tướng, thì địa vị của người đó rất cao, có cả danh và lợi, có thể nắm giữ đại quyền.

Nếu tổ hợp Tử Vi, Thất Sát cùng nhập vào cung Quan Lộc biểu thị khả năng quản lý. Tổ hợp Tử Vi, Phá Quân cùng nhập vào cung Quan Lộc biểu thị khả năng tiên phong khai mở. Do đó cả hai tổ hợp này thể hiện chủ nhân là người chịu trách nhiệm cho công việc khó khăn. Nếu gặp sát, thì người đó phải lao lực. Nếu gặp văn tinh thì người đó phải lao tâm. Tuy nhiên cả hai tổ hợp này phù hợp nhất nên gặp Lộc Tồn, có thể phát huy hết lợi thế về khả năng quản lý hoặc khả năng tiên phong.

Tuy nhiên nếu tổ hợp Tử Vi, Phá Quân gặp Lộc điều đó có nghĩa sự nghiệp của người này có nhiều biến đổi, dễ gánh vác thêm công việc khác, không có việc gì cũng bận rộn. Nếu đồng cung với Thất Sát, sự nghiệp quân sự của người này sẽ xuất sắc.

Nếu đồng cung với Phá Quân, thì người đó sẽ thích bận rộn, có thể gặp quý nhân, thịnh vượng trong sự hối hả nhộn nhịp, sự nghiệp của người này có nhiều biến động, nhiều cảm hứng, lúc này nếu cùng xem tình hình các sao ở cung Bộc Dịch sẽ có thêm nhiều gợi ý. Nếu hội chiếu với Phá Quân thì sự nghiệp của người này trong thành có bại, gặp nhiều trắc trở.

Nếu đồng cung với Lục Sát Tinh, thì người này cả đời có cuộc sống bình thường. Nếu hội chiếu với các sao Lộc Tồn, Thiên Mã, Hóa Lộc thì người này giỏi về kinh tế tài chính. Nếu đồng cung với Lộc Tồn, Hóa Lộc thì người đó nên nắm quyền kinh tế. Nếu hội chiếu với các sao Thiên Hình, Kình Dương, Vũ Khúc thì người đó có thể nắm giữ quyền lực cao trong quân đội và cảnh sát.

Nếu Tử Vi nhập cung Quan Lộc, sẽ có Ất Can dẫn đến Hóa Lộc, thì người đó nên tìm kiếm sự phát triển trong các cơ quan chính trị hoặc sự nghiệp công. Nếu Tử Vi và Văn Khúc cùng nhập cung Quan Lộc và Văn Khúc Hóa Kị (do Can Kỷ dẫn đến) thì người này nếu đi mua nhà dễ bị thiệt hại do kí kết hợp đồng không cẩn thận. Nếu có Không, Kiếp, Đại Hao củng chiếu thì sự nghiệp cả đời của người này hao bại.

Nhưng tổng thể mà nói sự nghiệp Thiên Không sẽ từ trên trời rơi xuống hoặc do tưởng tượng mà thành sự thật, nên làm việc tại các công xưởng nhà máy để phát triển. Nếu đồng cung với Địa Kiếp, người này thường gặp những vấn đề rắc rối bất chợt.

Vì Tử Vi là chủ về sự nghiệp (chủ Quan Lộc) nên nếu Tử Vi nhập cung Đại Hạn Quan Lộc thì tức là trong Đại Hạn người này có mong muốn bắt đầu kinh doanh. Nếu Tử Vi nhập Lưu Niên cung Quan Lộc, tức Tử Vi Hóa Quyền (Can Lưu Niên hoặc Can cung Lưu Niên là Nhâm) người này có mong muốn rất mạnh mẽ để bắt đầu kinh doanh trong năm Lưu Niên đó. Tưng tự như vậy nếu Tử Vi nhập cung Quan Lộc của vòng tiên thiên, anh ta có tham vọng về sự nghiệp, ham muốn quyền lực.