Tử Vi nhập cung Phúc Đức

0

Nội dung chính [Hiện]

Tử vi nhập cung Phúc Đức nếu miếu vượng, người này có phúc căn cực dày, có thể hưởng phúc, thọ đạt tới 84 tuổi (tham khảo). Người này rất chăm chỉ siêng năng, nhiệt tình với các công tác xã hội và phúc lợi công cộng, được mọi người yêu mến. Hơn nữa tính cách của người này già dặn hơn đồng trang lứa vì vậy dễ cảm thấy cô lập.

Nhưng nó chỉ có thể được xác định khi cả cung Mệnh và cung Phúc Đức đều tốt lành. Nếu thêm ác sát tinh thì phúc phần giảm sút. Khi là nam mệnh, nếu Tử Vi nhập cung Phúc Đức, chí hướng của anh ta rất cao, nhưng vì không thực hiện được nên cảm thấy đau khổ. Khi là nữ mệnh, Tử Vi miếu vượng thì người này thích an nhàn hưởng thụ.

Tử Vi toạ thủ cung Phúc Đức, có sự khác biệt giữa làm việc và nghỉ ngơi, cần phải được phân tích: nếu gặp sao cát tinh phụ trợ sẽ chủ về an nhàn, nếu gặp Hình, Sát, Kị thì sẽ phải lao động chăm chỉ. Nếu gặp “Dương Đà hiệp kị cách” (ví dụ: Tử Vi Tham Lang Hóa Kị đồng cung, trong một năm lưu niên nào đó có Lưu Dương, Lưu Đà đến gần thì sẽ gặp cách cục này), rất nhiều người trong số họ sẽ làm việc bận rộn lao lực mà không có thành quả, dễ sinh ra cảm xúc hối hận, từ đó ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Người có Tử Vi nhập cung Phúc Đức tương đối chủ quan thích tự mình làm mọi việc. Đặc biệt tổ hợp Tử Vi, Phá Quân cùng nhập cung Phúc Đức là đương nhiên. sự nỗ lực. Nếu gặp Hư, Hao thì bạn sẽ nhận được kết quả gấp đôi so với Nếu đồng cung với Thiên Phủ hoặc Thiên Tướng, thì người này cả đời được hưởng phúc dày. Nếu đồng cung với Thiên Phủ tại Dần, Thân thì người này phúc lộc song toàn chủ phú quý. Cả cuộc đời không lo cơm ăn áo mặc, có thể sống những ngày an nhàn hạnh phúc.

Nếu đồng cung với Tham Lang, thì người này khó trước dễ sau. Khi còn trẻ làm việc vất vả nhưng không có phúc đê hưởng, những năm về già phúc phần tốt hơn, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nếu lúc này gặp sát tinh xung phá, khó tránh khỏi dục vọng hại bản thân.

Nếu đồng cung với Thiên Tướng, người đó cả đời sống an nhàn, hưởng cả phúc lộc song toàn, chỉ đứng sau tổ hợp Tử Vi-Thiên Phủ đồng cung. Nếu đồng cung với Thất Sát, người này khi còn trẻ vất vả ngược xuôi, đến khi về già mới được hưởng phúc.

Nếu đồng cung với Phá Quân, phúc khí của người này tương đối ít, lao tâm lao lực nhưng đến những năm cuối đời lại có cuộc sống an nhàn. Nếu hội chiếu với Phá Quân, thì người này vất vả, lao tâm lao lực. Nếu đồng cung với lục sát tinh, thì phúc phần của người này kém, cả đời vất vả.

Nếu hội chiếu với Đà La, người này tự chuốc lấy rắc rối. nhà Nếu hội chiếu với Kình Dương, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Đại hao, Không Kiếp, Thiên Hình thì người này phúc bạc, gặp nhiều chuyện rắc rối. Nếu đồng cung với Hỏa Tinh, người này tính tình nóng nảy, làm cũng nóng vội. Nếu gặp Hóa Kị, người này sẽ nhiều ưu phiền, lo lắng.