Tử Vi nhập cung Phụ Mẫu

0

Nội dung chính [Hiện]

Tử Vi nhập cung Phụ Mẫu, đa phần cha mẹ của người này đều có quyền. Phụ thân nghiêm khắc nên người này chịu sự kiểm soát rất lớn từ người cha. Nếu trong cung không có sát tinh, người này có thể được sự che chờ bao bọc của cha mẹ, khi còn bé được sống trong một cuộc sống phú quý, cha mẹ còn thì còn tài sản.

Ngoài ra cần phải tham khảo xem các sao tương quan với nhau như thế nào để quyết định tính chất “quyền uy” của cha mẹ Nếu không có “Bách quan triều củng” thì cha mẹ của người này khá bảo thủ, họ là “bạo chúa” trong gia đình. Nếu có thêm các sao Sát, Kị, Hình thì người này không nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ cha mẹ. Nhưng khi thấy Văn Khoa, thì được cha mẹ yêu thương hơn, sủng ái hơn rất nhiều. Hơn nữa cha mẹ là người có học vấn cao, có tuổi thọ và có sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nếu cùng được tất cả các sao tốt lành chiếu, đại cát đại lợi, vô cùng may mắn. Nếu đồng cung với Thiên Phủ, bố mẹ người này là người phú quý, không phải chịu hình phạt của cha mẹ, được nhận phúc báu từ cha mẹ, cha mẹ có đủ cả phúc- lộc- thọ, không khắc song thân. Nếu đồng cung với Tham Lang, người này có đủ cha mẹ, nhưng mối quan hệ giữa cha mẹ không tốt, tình cảm không hòa thuận.

Nếu có Thiên Tướng đồng cung hoặc hội chiếu thì người này không khắc cha mẹ. Nếu gặp phải tứ hung, cha mẹ không trọn vẹn hoặc phải thờ cha mẹ. Nếu đồng cung với Thiên Tướng, người này sẽ nhận được nhiều ân phúc từ cha mẹ, không khắc cha mẹ, cha mẹ được hưởng niềm vui, hạnh phúc gia đình.

Nếu đồng cung với Thất Sát, người đó hơi xung khắc với cha mẹ, khắc hại một trong hai người, nhưng nếu có cát tinh, thì có thể tránh được, nếu gặp lục sát thì cha mẹ không trọn vẹn.

Nếu đồng cung hoặc gia hội với Phá Quân, người này sớm nên đi xa gia đình, nếu không từ nhỏ đã xung khắc với cha mẹ, hơn nữa từ khi còn trẻ đã khắc hại song thân. Nếu có thêm các sao cát tinh, sự khắc hại đó sẽ nhẹ đi. Nếu thêm tứ hung thì sẽ có hình phạt, làm hại. Nếu đồng cung với lục sát tinh, duyên phận của người này với cha mẹ kém, thậm chí có sinh li tử biệt với cha mẹ.

Nếu gặp thêm Dương, Đà sẽ khắc cha. Nếu trong cung Phụ Mẫu có: Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Hóa Kị.... thì người này và cha mẹ có xung khắc, hoặc cha mẹ có bệnh hiểm nghèo, thậm chí gặp tai họa bất ngờ, hoặc khi còn nhỏ không được cha mẹ yêu thương.