Luận Giải Sao Thiên Lương Ở Cung Tài Bạch

0

Nội dung chính [Hiện]

Khi Thiên Lương nhập cung Tài Bạch, nếu Thiên Lương miếu vượng, chủ nhân sẽ giàu có, gặp cát tinh thì càng đẹp. Nếu Thiên Lương lạc hãm, người này lao tâm khổ tứ, vất vả để làm giàu. Thiên Lương không phải là tài tinh, vào cung Tài Bạch không phải là về việc làm giàu mà là về quản lý tiền bạc. Do đó, nếu Thiên Lương nhập cung Tài Bạch, người này nên làm nghề quản lý và kiểm tra các tài khoản tài chính, sẽ ổn định. Gặp Khoa, Lộc, Quyền cát tinh thì có thể lên kế hoạch tài chính trong các cơ quan công quyền, thu nhập ổn định, hoặc nên tự mình kinh doanh. Hoặc làm các công việc tự do sẽ tốt hơn là lăn lộn làm việc trong các trung tâm mua sắm.

Nếu Cung Tài Bạch Ở Ty có Sao Thiên Lương điều đó có nghĩa là anh ta có nguồn của cải, nhưng anh ta sẽ bị bóc lột nặng nề.

Nếu đồng cung với Thiên cơ thì tài lộc của chủ nhân sẽ đến rồi đi, lúc được lúc mất, hoặc cũng có thể do lao động vất vả mà có, nhưng tùy thời điểm có biến hóa thay đổi. Lúc này nếu gặp cát tinh, người này phải trải qua thời kì vất vả, tay trắng lập nghiệp, vô cùng khó khăn, có khi được đồng thời cũng có thua lỗ, không dễ dàng để tích lũy tiền bạc. Đối với phần còn lại, xem sao Thiên Cơ.

Nếu đồng cung với Thái Dương, đồng cung tại Mão, tuy người đó có thể giàu có thịnh vượng nhưng sẽ có tranh chấp về tài sản. Nếu gặp Lộc Tồn, chủ nhân có thể phát đạt, giàu có nhưng dễ sinh cạnh tranh mang tính độc ác, trong sự cạnh tranh có tổn thất. Phần còn lại xem sao Thái Dương.

Nếu đồng cung với Thiên Đồng, người này có thể tạo dựng gia nghiệp, từ nhỏ đã phát triển, hoặc bắt đầu từ tay trắng khởi nghiệp. Nếu gặp Cát Tinh và Lộc Tồn, người đó sẽ trải qua những khó khăn và bắt đầu từ hai bàn tay trắng gây dựng, nhưng tài sản của tổ tiên nhất định sẽ không giữ được. Phần còn lại xem sao Thiên Đồng.

Nếu đồng cung với lục cát tinh thì sẽ giàu sang phú quý, thực hiện được hoài bão của mình trong suốt cuộc đời.

Nếu đồng cung với lục sát tinh thì trước khó sau dễ, tuổi trẻ vất vả, về già hưởng phúc, nhưng chỉ đủ sống qua ngày.

Nếu hội chiếu với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Không, Kiếp, Đại Hao, Thiên Hình thì chủ nhân sẽ bại gia phá sản, hoặc gặp tai họa do tiền bạc, hoặc phá sản vì kiện tụng. Cho dù có cát tinh hóa giải cũng chỉ là khổ trước sau mới an. Hoặc thu không đủ chi, càng làm tăng sự khó khăn của cuộc sống.

Đối với những người có Thiên Lương nhập cung Tài Bạch, về cơ bản có thể suy ra rằng tuy sẽ gặp khó khăn nhưng cuối cùng sẽ có của cải. Ngoài ra, bất kể Thiên Lương tại cung nào trong 12 cung vị nhập cung Tài Bạch, mỗi vị trí đều có những khuyết điểm riêng, được thảo luận phân biệt như sau:

Nếu có can Nhâm, (can niên, can nguyệt hoặc can nhật) kích hoạt dẫn đến Thiên Lương Hóa Lộc trong cung Tài Bạch, trong khoảng thời gian này người đó có tâm trạng gửi tiền.

Thiên Lương Hóa Lộc nhập Lưu Nhật trong cung Tài Bạch (can Lưu Nhật là Nhâm, kích hoạt Thiên Lương Hóa Lộc) trong khoảng thời gian này người đó có tâm trạng muốn tiêu tiền, có thêm Không Kiếp càng ứng nghiệm.

Nếu Thiên Lương nhập miếu, hội chiếu Hóa Lộc, Thiên Mã, Lộc Tồn, Thái Âm chỉ người này sẽ thịnh vượng phát đạt và trở nên giàu có, hoặc anh ta sẽ hưởng thừa kế. Hoặc sẽ có tiền của, tài sản khác sẵn có.

Nếu gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, người đó là một vị quan thanh liêm.

Nếu hội chiếu Hóa Kị (Lưu ý: Thiên Lương không Hóa Kị, chỉ những sao khác Hóa Kị), người này vì tiền mà sẽ nói rất nhiều, nhiều tranh cãi, nhiều thị phi, hoặc đau khổ về tinh thần vì chuyện tiền bạc.